Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Reform Tartışmaları

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Reform Tartışmaları

İlyas Kutlu*

Öz

Birleşmiş Milletler, üye sayısı bağlamında ele alındığında neredeyse tüm egemen devletlerin içerisinde yer aldığı en geniş katılımlı, tek ve ayrıcalıklı bir örgüttür. Birleşmiş Milletler’de tüm üyelerin temsil edildiği Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmazken, hızlı ve etkin kararlar alabilmek maksadı hedef gösterilerek, örgüt üyelerinin bir kısmı tarafından temsil edilen Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar ise tüm örgüt üyelerini bağlayıcıdır. Güvenlik Konseyi’nin adaletsiz ve şeffaf olmayan bu yapısının BM’nin kuruluşundan günümüze sorgulanmaktadır.  Bu makale “Güvenlik Konseyi yapısında bir reformuna niçin ihtiyaç vardır? BM’nin geleceği için reform önerileri nelerdir? Türkiye BM reform çalışmalarında hangi konumda bulunacaktır?” sorularının cevaplarını aramaktadır. Birleşmiş Milletler dışında alternatif bir organizasyon veya yapılanmanın yakın zamanda mümkün olmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle BM sisteminde krize neden olan organların yapısının yeni bir irade ortaya koyarak yeniden ele alınmasının zorunluluğu açıktır. 

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Reform, Veto

Abstract

The United Nations is the single largest and most privileged organization of all the sovereign states. The resolutions of the General Assembly, in which all members are represented in the United Nations, are not binding. However, the decisions taken by the Security Council represented by some of the members of the organization are binding on all members of the organization with the aim of making quick and effective decisions. This unjust and non-transparent structure of the Security Council is questioned from the past to present. This article seeks answers to the questions of why the reform of the Security Council is needed, why the UN is proposing reform for the future, and how Turkey will support United Nations reform effort. It is observed that an alternative organization or structure outside the United Nations is not possible in the near future. Therefore, it is clear that the structure of the organs causing the crime in the UN system must be reconsidered with a new order for a better world.

Key Words: United Nations, Security Council, Reform, Veto

 

* Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi