The Failure of Settlement on Kyrgyz-Uzbek Border Issues: a Lack of Diplomacy?*

The Failure of Settlement on Kyrgyz-Uzbek Border Issues: a Lack of Diplomacy? *  
Kırgız-Özbek Sınır Konuları Üzerine Uzlaşmada Başarısızlık: Diplomasi Eksikliği midir?

Beishenbek TOKTOGULOV**

Abstract

For almost two decades, Kyrgyzstan and Uzbekistan have experienced a number of border disputes due to the unresolved issues of demarcation and delimitation of borders. However, recent escalations of tension over the disputed areas have shown that unresolved border issues can deeply affect Kyrgyz-Uzbek relations. About 36 sections with about 200 kilometers of the 1378 kilometers of common border have not been delimitated yet. The number and distance of unresolved sections were relatively high before the parties reached agreement on certain sections in September 2017. This paper examines Kyrgyzstan and Uzbekistan’s efforts for the settlement of their border issues in the post-Soviet era. The study argues that there had been a lack of dialogue and diplomacy between two countries in resolving border disputes and concludes that there is a need for new approaches to speed up this process.

 

Keywords: Kyrgyzstan, Uzbekistan, the Kyrgyz-Uzbek border, border disputes, demarcation and delimitation process

 

 

Öz

Kırgızistan ve Özbekistan, neredeyse yirmi yıldır çözümlenmemiş sınır belirleme konuları nedeniyle bir dizi sınır anlaşmazlığı yaşamıştır. Ancak son zamanlarda tartışmalı alanlar üzerine gerginliğin tırmanması sınır sorunlarının Kırgız-Özbek ilişkilerini derinden etkileyebileceğini göstermiştir. 1378 kilometrelik ortak sınırın yaklaşık 200 kilometreyi oluşturan 36 kesimi henüz çözümlenmemiştir. Çözümlenmemiş kesimlerin sayısı ve uzunluğu taraflar, Eylül 2017’de belli kesimler üzerine anlaşmaya varmadan önce nispeten fazlaydı. Bu çalışma, Sovyetler Birliği sonrası dönemde Kırgızistan ve Özbekistan’ın sınır sorunlarının çözümüne yönelik çabalarını incelemektedir. Çalışma iki ülke arasındaki sınır sorunlarının çözümünde diyalog ve diplomasi eksikliği olduğunu savunur ve süreci hızlandırmak için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu sonucuna varmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Özbekistan, Kırgız-Özbek sınırı, sınır anlaşmazlıkları, sınır belirleme süreci

 

* This paper was presented at the Joint ESCAS-CESS Conference at AUCA, Bishkek, 29 June-2 July 2017

** Asst. Prof. Dr. of International Relations, Kastamonu University